Folders

Sporrewoan organiseert speelpleinwerking op het Jeugdstadion te Ieper tijdens

De paasvakantie (versie 2017)

De zomervakantie (versie 2016)

en organiseert ook grabbelpasactiviteiten tijdens de kerstvakantie

Bekijk hier het programma van 2017-2018